PXT: Cổ phiếu tăng trần 10 phiên liền nhờ 'thay máu' lãnh đạo? 

PXT: Cổ phiếu tăng trần 10 phiên liền nhờ 'thay máu' lãnh đạo? 

Trong khoảng thời gian từ 02/06 - 16/06, cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (HOSE: PXT) liên tục tăng trần lên mức 2,350 đồng/cp, tăng hơn 104%.

Vừa qua, phía PXT đã có văn bản giải trình về giá cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp kể từ ngày 02/06/2020 đến ngày 15/06/2020.

Theo Công ty, giá cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp là do việc cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài kiểm soát của Công ty PXT. Công ty PXT không có sự tác động đến giá giao dịch trên thị trường.

Văn bản cũng nói thêm, ngày 09/06/2020, Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Đạt – Chủ tịch HĐQT CTCP KCN Dầu khí Long Sơn làm Giám đốc. Đồng thời, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được bầu mới với những cán bộ trẻ, có năng lực và kinh nghiệm tạo niềm tin cho các cổ đông vào sự phát triển của Công ty trong tương lai. Theo đó, PXT cho rằng đây cũng có thể là lý do làm cổ phiếu PXT tăng.

Ông Nguyễn Đức Đạt là người đại diện phần vốn (3.4 triệu cp, tương ứng 17% vốn) của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC, UPCoM: PVX) tại PXT. Ông Đạt cũng đã được bầu làm Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của PXT
Nguồn: PXT

Bộ sậu HĐQT của Công ty cũng đã được “thay máu” trong nhiệm kỳ mới với việc bầu mới 4/5 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của PXT. Nguồn: PXT

Tại Đại hội, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập PVX cho biết PVT là một trong những đơn vị tái cơ cấu của Tổng Công ty, PVX luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ PVT khắc phục các khó khăn bằng các hành động thiết thực. Theo đó, PVT cần tập trung xây dựng bộ máy hoàn thiện tái cơ cấu và kiểm soát tốt tình hình tài chính để dần thoát lỗ.

Năm 2020, PVT đặt kế hoạch doanh thu 137 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước. Song, Công ty để ngỏ chỉ tiêu lợi nhuận.

Chuỗi tăng trần của cổ phiếu này đã kết thúc trong phiên 17/06 khi mã này giảm sàn về mức 2,190 đồng/cp.

Yến Chi

FILI