Nhóm quỹ Yurie Vietnam đã bán 2 triệu cổ phiếu TDH

Nhóm quỹ Yurie Vietnam đã bán 2 triệu cổ phiếu TDH

Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) vừa bán ra 2 triệu cp tương đương 2.13% vốn của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH).

Ngày 05/06, Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) báo cáo bán ra thành công 2 triệu cp, hạ sở hữu từ 4.79% vốn xuống còn 2.66% vốn. Chiếu theo mức giá 9,700 đồng/cp đóng cửa ngày 05/06, ước tính thương vụ có giá trị 19.4 tỷ đồng.

Kéo theo đó, nhóm cổ đông có liên quan quỹ Yurie Vietnam đã giảm sở hữu từ 5.05% vốn xuống còn 2.92% vốn và không còn là cổ đông lớn tại TDH kể từ ngày 09/06.

Thông tin đáng chú ý nhất gần đây đối với TDH là việc sẽ bán hết 49% vốn tại Chợ Nông sản Thủ Đức. Cụ thể TDH sẽ chuyển nhượng 1,813,100 cổ phần (tương ứng 49% vốn) tại Chợ Nông sản Thủ Đức với giá 48,400 đồng/cp. Tổng giá trị chuyển chuyển nhượng đạt gần 87.8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện thương vụ là ngay trong tháng 6/2020.

* TDH sẽ bán hết 49% vốn tại Chợ Nông sản Thủ Đức với giá 48,400 đồng/cp

* TDH ghi nhận mức lỗ lịch sử trong quý 1/2020

Duy Na

FILI