EVN Finance muốn tăng vốn thêm 397 tỷ đồng, tập trung tái cơ cấu và xử lý nợ xấu

EVN Finance muốn tăng vốn thêm 397 tỷ đồng, tập trung tái cơ cấu và xử lý nợ xấu

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, UPCoM: EVF) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt 280.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm trước.

Ngoài ra, EVF cũng lên kế hoạch doanh thu đạt 1,833 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019 và tổng tài sản ghi nhận 22,050 tỷ đồng.

Kế hoạch và thực hiện lãi trước thuế của EVF qua các năm. Đvt: Tỷ đồng
Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của EVF
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

Theo EVF, diễn biến của đại dịch Covid-19 trong 5 tháng vừa qua đã làm đảo ngược viễn cảnh phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Mức độ có thể khác nhau nhưng Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tới cuộc sống của cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp toàn cầu.

Mặc dù vậy, Công ty vẫn xác định những nhiệm vụ cơ bản trong năm 2020. Đối với EVF cũng như các tổ chức tín dụng khác, năm 2020 là năm cuối cùng trong giai đoạn 5 năm thực hiện “Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020”. EVF sẽ tập trung để hoàn thành thực hiện Phương án này theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, đối với hoạt động cho vay tiêu dùng thuộc Khối Tín dụng tiêu dùng, EVF sẽ xác định vị thế thương hiệu Easy Credit trên thị trường, ưu tiên phát triển về chất lượng với các sản phẩm tài chính chuyên biệt, có ứng dụng công nghệ Fintech. Thêm nữa, EVF sẽ vận hành hệ thống sản phẩm, dịch vụ mới, đặt mục tiêu bước đầu có đóng góp doanh thu trong năm 2020.

Tăng vốn điều lệ thêm 397 tỷ đồng thông qua trả cổ tức cổ phiếu

Vốn điều lệ của EVF tính đến 16/04/2020 là gần 2,650 tỷ đồng và EVF dự kiến sẽ tăng thêm 397 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021. Theo Công ty, việc tăng vốn lần này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế phát triển của thị trường, sẽ tăng niềm tin trong giao dịch tài chính, góp phần gia tăng lợi ích cổ đông và phát triển kinh tế xã hội.

Cụ thể, EVF sẽ thực hiện phương án tăng vốn bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 và 2019. EVF sẽ phát hành hơn 39.7 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương với tổng giá trị phát hành hơn 397 tỷ đồng theo tỷ lệ 100:15 (sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 15 cp).

Thời gian dự kiến sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2020 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trên thị trường, giá cổ phiếu EVF hiện đang giao dịch quanh mức 7,400 đồng/cp (chốt phiên sáng 01/06/2020), tăng nhẹ 4% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 118,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu EVF từ đầu năm 2020 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI