DATC muốn thoái toàn bộ vốn tại Chăn nuôi Mitraco

DATC muốn thoái toàn bộ vốn tại Chăn nuôi Mitraco

Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa đăng ký bán ra toàn bộ 1.26 triệu cp của CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS).

Như vậy DATC muốn thoái toàn bộ 1.26 triệu cp, tương đương 31.5% vốn tại MLS. Các giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 25/06-24/07/2020.

Chiếu theo giá 24,700 đồng/cp (14h35 ngày 23/06), ước tính thương vụ có giá trị khoảng 31 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MLS ghi nhận tăng đến 186% qua một quý gần đây, song thanh khoản vẫn ở mức thấp, chưa tới 8,000 đơn vị/phiên.

Trong cuộc họp thường niên vừa diễn ra ngày 27/05, cổ đông của MLS đã thông qua kế hoạch năm 2020 với doanh thu 275 tỷ đồng và lợi nhuận 40 tỷ đồng.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MLS

Duy Na

FILI