Chứng khoán HSC đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 tăng nhẹ, doanh thu margin giảm do áp lực cạnh tranh

Chứng khoán HSC đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 tăng nhẹ, doanh thu margin giảm do áp lực cạnh tranh

CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC, HOSE: HCM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt 453 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. 

Cho năm 2020, HSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1,297 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 453 tỷ đồng, tăng 5%. Hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh được dự đoán vẫn là các mảng kinh doanh đem lại doanh thu nhiều nhất cho Công ty, lần lượt đóng góp 37%, 34% và 24% tổng doanh thu năm 2020.

Đối với mảng môi giới, Công ty đặt mục tiêu thị phần trên thị trường cơ sở đạt 6.8%, ngang bằng năm trước. Trên thị trường phái sinh, Công ty đặt mục tiêu thị phần 7.6%, giảm so với mức 8.4% năm 2019.

Mảng môi giới khách hàng tổ chức duy trì mức 25% thị phần nước ngoài trong năm 2020 và doanh thu phí môi giới dự đoán giảm so với năm 2019 chủ yếu do dự đoán nguồn doanh thu phí môi giới ngoài biên độ sẽ không cao như năm 2019 do nhóm khách hàng nước ngoài sẽ có thêm lựa chọn giao dịch khi thị trường có thêm các ETFs mô phỏng chỉ số của các nhóm cổ phiếu đã chạm giới hạn về sở hữu nước ngoài hay chỉ số của nhóm ngành tài chính.

Kế hoạch mảng môi giới năm 2020 của Công ty
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ HSC

Năm 2020, HSC dự kiến dư nợ cho vay margin đạt 4,275 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1% so với năm trước. Doanh thu lãi cho vay margin năm 2020 được dự đoán sẽ giảm so với năm 2019 do áp lực giảm lãi suất từ áp lực cạnh tranh.

Kế hoạch mảng margin năm 2020 của HSC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ của HSC

Đối với mảng tự doanh, doanh thu năm 2020 được dự đoán đạt 309 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019 chủ yếu do tăng trưởng từ hoạt động đầu tư vào trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp.

Kế hoạch mảng tự doanh năm 2020 của HSC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ HSC

Tài liệu ĐHĐCĐ cũng cho thấy dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của HSC. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, HSC ước đạt 655 tỷ đồng doanh thu, tăng 9.4 % so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế tạm ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 27% so với 6 tháng đầu năm 2019. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt thực hiện 50% và 54% kế hoạch 2020 đề ra.

Chí Kiên

FILI