Báo cáo giao dịch chậm, cổ đông lớn VAT bị phạt

Báo cáo giao dịch chậm, cổ đông lớn VAT bị phạt

Ngày 17/06/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Kim Phượng, cổ đông của CTCP Viễn thông Vạn Xuân (HNX: VAT).

Trong đó, bà Phượng bị phạt tiền 31.25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của VAT.

Cụ thể, ngày 10/01/2020, bà Phượng mua 84,600 cp VAT và bán 6,100 cp VAT, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) nắm giữ sau giao dịch tăng từ 222,710 cp (4.9%) lên 301,210 cp (6.63%), trở thành cổ đông lớn của VAT. Tuy nhiên, đến ngày 14/04/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Phượng.

Ngoài ra, từ ngày 17/01-27/03, bà Phượng đã mua tổng cộng 994,900 cp VAT và bán 1,600 cp VAT, dẫn đến khối lượng (tỷ lệ) nắm giữ sau giao dịch liên tục thay đổi vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, liên tục vượt từ ngưỡng 6% lên 9%, 10%, 11%, 13%, 14%, 25% và 28%. Tuy nhiên, đến ngày 11/05/2020, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ vượt ngưỡng 1% của bà Phượng.

Vì vậy bà Phượng bị phạt thêm 17.5 triệu đồng. Sau 2 lần vi phạm trên, tổng số tiền bà Phượng phải nộp phạt là 48.75 triệu đồng.

Khang Di

FILI