TVN: Sụt giảm 73% lãi ròng trong quý 1, dòng tiền kinh doanh âm hơn 350 tỷ

TVN: Sụt giảm 73% lãi ròng trong quý 1, dòng tiền kinh doanh âm hơn 350 tỷ

Trong quý 1/2020, các đơn vị liên doanh liên kết của TVN đều bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch Covid-19. Công ty ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, giảm 73% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của TVN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của TVN

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UPCoM: TVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần hơn 7,317 tỷ đồng và lãi ròng hơn 15 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 73% so cùng kỳ. 

Trong quý 1/2020, Công ty đã tiết giảm khoản chi phí tài chính 49% và chi phí bán hàng 23%, về còn gần 97 tỷ đồng và 79 tỷ đồng. Ngược lại khoản chi phí quản lý gia tăng 23% lên mức 161 tỷ đồng.

TVN cho biết, do tác động của dịch Covid-19 trong quý 1/2020, các đơn vị liên doanh liên kết đều bị ảnh hưởng. Điều này dẫn đến khoản lỗ trong công ty liên doanh liên kết gần 58 tỷ đồng.

Tổng tài sản của TVN ghi nhận hơn 9,319 tỷ đồng tại cuối quý 1/2020, tăng gần 13% so với hồi đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý 1 ghi nhận âm gần 358 tỷ đồng (cùng kỳ dương gần 319 tỷ đồng). Khoản tiền và tương đương tiền cuối quý 1/2020 ở mức 554 tỷ đồng, giảm 1/3 so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của TVN

Duy Na

FILI