Tăng thu từ chứng khoán đầu tư, ABBank báo lãi trước thuế quý 1 gấp 3.6 lần cùng kỳ

Tăng thu từ chứng khoán đầu tư, ABBank báo lãi trước thuế quý 1 gấp 3.6 lần cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK, OTC: ABBank), lợi nhuận trước thuế của ABBank gấp 3.6 lần cùng kỳ, đạt gần 381 tỷ đồng do lãi từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh và giảm trích lập dự phòng rủi ro.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh chính của ABBank kém tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần (giảm 8%) và lãi thuần từ dịch vụ (giảm 23%) ghi nhận hơn 532 tỷ đồng và gần 27 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số hoạt động lại tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ như lãi từ kinh doanh ngoại hối (gấp 4.2 lần), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 3.6 lần), lãi từ hoạt động khác (tăng 67%).

Thêm vào đó chi phí hoạt động chỉ tăng 9% lên mức hơn 433 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 58% so với cùng kỳ chỉ còn gần 93 tỷ đồng. Kết quả, lãi trước thuế của ABBank trong quý 1 đạt gần 381 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của ABBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của ABBank

Tính đến ngày 31/03/2020, cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng của ABBank xấp xỉ so với đầu năm, đạt lần lượt 50,056 tỷ đồng và 66,429 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm nhẹ 7% so với đầu năm, còn 95,371 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của ABBank tính đến 31/03/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của ABBank

Tổng nợ xấu tính đến 31/03/2020 của ABBank tăng 10% so với đầu năm lên mức hơn 1,445 tỷ đồng do tăng nợ dưới tiêu chuẩn (tăng 29%) và nợ nghi ngờ (tăng 13%). Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ mức 2.31% hồi đầu năm lên 2.58%.

Chất lượng nợ vay của ABBank tính đến ngày 31/03/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của ABBank

Cát Lam

FILI