Sau thoái vốn, ông Trần Lệ Nguyên từ nhiệm chức Chủ tịch tại VDS

Sau thoái vốn, ông Trần Lệ Nguyên từ nhiệm chức Chủ tịch tại VDS

Sau khi bán ra 17 triệu cp của CTCK Rồng Việt (HOSE: VDS), ông Trần Lệ Nguyên cũng từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại Công ty. 

HĐQT của VDS đã thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2017 - 2021, trong đó, có ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm của Công ty.

Theo Nghị quyết, sau phiên họp ĐHĐCĐ tổ chức ngày 28/05, ông Nguyên sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT ở VDS.

Trước đó, ngày 03/04, ông Nguyên cũng đã bán ra 17 triệu cp của VDS, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 1.04%. Số cổ phiếu này được sang tay cho ông Nguyễn Xuân Đô. Theo đó, ông Đô trở thành cổ đông lớn tại VDS với tỷ lệ sở hữu 16.98%.

Đây cũng không phải lần đầu ông Trần Lệ Nguyên bán bớt lượng lớn cổ phiếu VDS. Trước đó tháng 12/2019 ông Trần Lệ Nguyên cũng thông qua VSD chuyển nhượng 17 triệu cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Cùng khoảng thời gian, ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo đã mua vào 17 triệu cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty trong năm 2019
Nguồn: VDS

Ông Nguyên hiện đang nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp thuộc nhóm Kido Group như CTCP Tập đoàn Kinh Đô (KDC), CTCP Dầu thực vật Trường An (TAC), CTCP Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF). Tại KDC, ông Nguyên là cổ đông lớn nắm giữ 14.07% vốn của Tập đoàn Kinh Đô (KDC), giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại công ty này. Đồng thời, ông cũng là Thành viên HĐQT của TACKDF.

Các thành viên còn lại cũng được thông qua từ nhiệm trong đợt này là ông Kelly Yin Hon Wong - Thành viên HĐQT, ông Võ Long Nguyên - Thành viên HĐQT độc lập, bà Nguyễn Thị Oanh - Trường Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Bên cạnh việc từ nhiệm, HĐQT cũng đã thông qua việc đề cử bổ sung các nhân sự làm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Danh sách ứng cử nhiệm kỳ 2017-2021 của VDS
Nguồn: Nghị quyết HĐQT của VDS

Nghị quyết cũng đã thông qua kế hoạch trình ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty. Cụ thể, Công ty lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 313 tỷ đồng, giảm gần 9% so với năm trước; lãi sau thuế 36 tỷ đồng, tăng gần 4% so với năm trước.

Đông Tư

FILI