LCG: Lãi ròng quý 1 giảm 71%, thấp nhất trong 10 quý

LCG: Lãi ròng quý 1 giảm 71%, thấp nhất trong 10 quý

Với mức lãi ròng chỉ hơn 12 tỷ đồng, CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) vừa báo kết quả kinh doanh (hợp nhất) quý 1 thấp nhất trong 10 quý gần đây.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của LCG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của LCG

Trong quý 1/2020, LCG mang về 413 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 18% so với cùng kỳ chủ yếu do Công ty không có doanh thu từ hoạt động bất động sản. Tỷ suất lợi nhuận gộp của LCG cũng giảm từ 20% (quý 1/2019) xuống 12% (quý 1/2020).

Biến động cơ cấu doanh thu của LCG trong quý 1/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của LCG

Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng như phần lợi nhuận khác của Licogi 16 cũng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Qua đó, Công ty chỉ ghi nhận mức lãi ròng hơn 12 tỷ đồng trong quý 1 vừa qua, giảm đến 71% so với cùng kỳ năm trước, và thiết lập mức lãi ròng thấp nhất trong 10 quý liên tiếp (kể từ quý 4/2017).

Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LCG vẫn ghi nhận dương 181 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn ghi nhận dương 44 tỷ đồng, tích cực hơn so với kết quả âm 304 tỷ đồng và âm 97 tỷ đồng của LCG trong quý 1/2019.

Cuối quý 1/2020, tổng tài sản của LCG đạt 4,891 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, đạt 3,154 tỷ đồng, giảm 3%; tài sản dài hạn đạt 1,737 tỷ đồng, tăng 18%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của LCG, các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 62%), đạt 1,969 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có 3 khoản phải thu khách hàng lớn là Công ty TNHH Điện Mặt Trời Mỹ Sơn 1 (158 tỷ đồng), Công ty TNHH Điện Mặt Trời Mỹ Sơn 2 (156 tỷ đồng) và cá nhân mua đất nền - chung cư (106 tỷ đồng).

Nợ phải trả của LCG tại ngày 31/03/2020 đạt 3,290 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và chiếm hơn 67% tổng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu LCG đang bật tăng lại từ cuối tháng 3, hiện đã tăng hơn 45% và đang giao dịch với mức giá 5,560 đồng/cp (tính đến 10h30 ngày 04/05), khối lượng giao dịch bình quân đạt 509,048 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu LCG từ năm 2019 đến nay

Như Xuân

FILI