Không báo cáo giao dịch, Thành viên HĐQT BVN bị xử phạt

Không báo cáo giao dịch, Thành viên HĐQT BVN bị xử phạt

Ngày 21/5/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trương Văn Dũng - Thành viên HĐQT CTCP Bông Việt Nam (UPCoM: BVN) số tiền 40 triệu đồng. 

Cụ thể, ông Trương Văn Dũng đã mua 77,800 cp BVN vào ngày 16/01/2020 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch. 

Do đó, ông Dũng bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Minh Hồng

FILI