HSG ước lãi 90 tỷ đồng trong tháng 4

HSG ước lãi 90 tỷ đồng trong tháng 4

Cổ phiếu HSG đã tăng 90% từ đầu tháng 4 đến nay, và cũng là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE trong thời gian này.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 4/2020 với doanh thu đạt trên 2.2 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế 90 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HSG trong tháng 04/2020
Nguồn: HSG

Kết quả kinh doanh của HSG ngày càng cho thấy sự tích cực ở khía cạnh lợi nhuận. Trong quý 2 niên độ tài chính 01/10/2019-30/09/2020, hãng tôn mạ này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 5,780 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ niên độ trước, nhưng lãi sau thuế tăng đến 277%, đạt trên 201 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đã tăng trên 90% kể từ đầu tháng 4/2020 đến nay, nhờ sự khởi sắc chung của toàn thị trường chứng khoán đi kèm tin tức khả quan về mặt lợi nhuận doanh nghiệp.

Thừa Vân

FILI