FPT: Lãi ròng quý 1 đạt 747 tỷ đồng

FPT: Lãi ròng quý 1 đạt 747 tỷ đồng

CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2020 với doanh thu thuần 6,631 tỷ đồng và lãi ròng 747 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 19% so cùng kỳ. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, FPT dự báo hoạt động kinh doanh quý 2/2020 của Công ty có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của FPT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2020 của FPT

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2020, FPT ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2020 ở mức 6,631 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Trong đó, khối công nghệ vẫn chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất với 54%.

Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Bản tin kinh doanh tháng 3/2020 của FPT

Với Khối viễn thông, doanh thu và LNTT quý 1/2020 ghi nhận 2,668 tỷ đồng và 447 tỷ đồng.

Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Bản tin kinh doanh tháng 3/2020 của FPT

Do khách hàng đã cắt giảm ngân sách quảng cáo trong thời kỳ bệnh dịch, kéo doanh thu và LNTT dịch vụ quảng cáo trực tuyến lần lượt giảm 10% và 12% so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính trong kỳ ghi nhận 181 tỷ đồng, tăng mạnh 49% so cùng với quý 1/2019. Chênh lệch tăng là do tăng chi phí lãi vay gần 27 tỷ đồng và tăng lỗ chênh lệch tỷ giá gần 33 tỷ đồng. Khoản chi phí bán hàng cũng gia tăng 27% lên mức 620 tỷ đồng.

 

Kết quả, FPT đạt lãi ròng 747 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả quý 1/2019.

 

Tới thời điểm 31/3/2020, FPT có tổng tài sản gần 34,417 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 19,577 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 14,839 tỷ đồng.

Giá trị tài sản dở dang dài hạn thể hiện gần 2,013 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Đây là khoản chi phí đang ghi nhận tại các công trình gồm FPT Tower (1,011 tỷ đồng), Dự án Flown3 (373 tỷ đồng), Trung tâm dữ liệu Tân thuận 1B (180 tỷ đồng) và các công trình khác (448.5 tỷ đồng).

Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, FPT dự báo hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn trong quý 2/2020.

*FRT: Lãi ròng quý 1 giảm 43% do loạt chi phí tăng mạnh

*Những ông vua tiền mặt

*FPT lên kế hoạch trả cổ tức tiền mặt 2020 tỷ lệ 20%, phát hành ESOP

Duy Na

FILI