DHA chuẩn bị trả cổ tức 20% bằng tiền

DHA chuẩn bị trả cổ tức 20% bằng tiền

CTCP Hóa An (HOSE: DHA) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2019 (15%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (5%), dự kiến thanh toán vào ngày 04/06/2020.

Theo đó, tổng tỷ lệ thanh toán cổ tức lần này là 20%/mệnh giá. Công ty sẽ chi trả bằng tiền (1 cổ phiếu nhận được 2,000 đồng), dự kiến thực hiện vào ngày 04/06/2020.

Kết quả năm 2019, DHA đạt doanh thu thuần 332 tỷ đồng và lãi ròng gần 68 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và gần 2% so với năm trước.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DHA

Bước sang năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 302 tỷ đồng và lãi ròng hơn 60 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cả năm dự kiến là 20% bằng tiền mặt.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DHA

Duy Na

FILI