Báo cáo giao dịch không đúng hạn, cổ đông lớn DFC bị phạt 

Báo cáo giao dịch không đúng hạn, cổ đông lớn DFC bị phạt 

Ngày 19/05/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Hảo, cổ đông lớn CTCP Xích líp Đông Anh (UPCoM: DFC).

Theo đó, bà Phan Thị Hảo bị phạt tiền 12.5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá ngưỡng 1%.

Cụ thể, ngày 05/12/2019, bà Phan Thị Hảo đã thực hiện giao dịch bán 105,000 cp DFC, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 665,000 cp (11.08%) xuống còn 560,000 cp (9.33%). Tuy nhiên, đến ngày 14/01/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phan Thị Hảo.

Khang Di

FILI