VTV Cab báo lỗ quý 4, lãi ròng cả năm 2019 giảm mạnh

VTV Cab báo lỗ quý 4, lãi ròng cả năm 2019 giảm mạnh

Vừa qua, CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTV Cab, UPCoM: CAB) đã công bố BCTC hợp nhất 4/2019 cũng như BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty sau kiểm toán.

Kết năm 2019, VTV Cab ghi nhận 2,189 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 11 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 87% về doanh thu và giảm đến 73% về lợi nhuận so với năm trước.

Riêng trong quý 4/2019, Công ty báo lỗ hơn 11 tỷ đồng do các khoản chi phí tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của VTV Cab
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của VTV Cab

Trong năm 2019, doanh thu của VTV Cab chủ yếu đến từ việc cung cấp dịch vụ với gần 2,490 tỷ đồng, tăng đến 94% so với năm trước.

Cơ cấu doanh thu của VTV Cab trong năm 2019
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của CAB (sau kiểm toán)

Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của VTV Cab đạt 2,010 tỷ đồng, giảm 17% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm hơn 6%, đạt 792 tỷ đồng, tài sản dài hạn giảm 22%, đạt 1,219 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, kết quả của VTV Cab không có gì thay đổi và được kiểm toán chấp nhận toàn phần. Tuy nhiên, kiểm toán vẫn đưa ra một vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến thuyết minh số 2.2 rằng BCTC hợp nhất năm 2019 của CAB chưa bao gồm các điều chỉnh liên quan đến việc quyết toán công tác cổ phần hóa từ Tổng Công ty thành Công ty cổ phần do chưa có văn bản phê duyệt.

IPO với mức giá 140,900 đồng/cp, sau 7 tháng giao dịch trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu CAB không hề có sự thay đổi cũng như không xuất hiện bất kỳ khối lượng giao dịch nào. Điều này tương đối phù hợp khi cổ đông của CAB rất cô đặc, riêng Đài Truyền hình Việt Nam đã nắm tới 98.55% tỷ lệ cổ phần.

Diễn biến giá cổ phiếu CAB kể từ khi lên sàn

Như Xuân

FILI