GVR: Doanh thu giảm 20%, lãi quý 1 vẫn tăng nhờ đâu?

GVR: Doanh thu giảm 20%, lãi quý 1 vẫn tăng nhờ đâu?

Dù doanh thu sụt giảm 20%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) vẫn lãi ròng quý 1/2020 hơn 226 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của GVR. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của GVR

GVR ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2020 ở mức 2,752 tỷ đồng, giảm 20% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu mủ cao su  và chế biến gỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất, lần lượt đạt 1,287 tỷ và 704 tỷ đồng.

Thuyết minh doanh thu quý 1/2020 của GVR
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của GVR

Đáng chú ý, khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay trong quý 1/2020 đạt hơn 194 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu tài chính trong kỳ của GVR đạt gần 240 tỷ đồng, tăng 136%. Mặt khác, Công ty ghi nhận chênh lệch giảm gần 58 tỷ đồng khoản thu nhập từ cây cao su thanh lý, gãy đổ.

Kết thúc quý 1/2020, GVR lãi ròng hơn 226 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

Riêng với Công ty mẹ, đơn vị này lãi sau thuế hơn 129 tỷ đồng trong quý 1/2020, tăng 19% so cùng kỳ. Công ty ghi nhận khoản cổ tức từ các công ty cổ phần hơn 10 tỷ đồng, ngược lại chi phí quản lý giảm gần 12 tỷ đồng do hoàn nhập khoản trích nợ phải thu khó đòi.

Tại thời điểm 31/3/2020, GVR có tổng tài sản hơn 76,926 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 19,871 tỷ đồng.

Khoản tiền và tương đương tiền đang ghi nhận gần 4,820 tỷ đồng, giảm 32% so với hồi đầu năm. Ngược lại, Công ty đã tăng khoản đầu tài chính ngắn hạn lên thêm 1,485 tỷ đồng tương đương tăng 23%.

*Doanh nghiệp cao su quý 1: Covid-19 kìm doanh thu, thu nhập khác cứu lợi nhuận

*'Bom tấn' vốn hóa 46 ngàn tỷ GVR sắp sửa lên sàn HOSE

Duy Na

FILI