Giá trị phát hành TPDN quý 1 đạt 46,000 tỷ đồng

Giá trị phát hành TPDN quý 1 đạt 46,000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) nhận định dịch Covid-19 tác động đáng kể đến kinh tế vĩ mô Việt Nam. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1/2020 cũng ảnh hưởng khi tổng giá trị phát hành chỉ tăng nhẹ so cùng kỳ.

Trong Báo cáo cập nhật tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 1 (phát hành tháng 4/2020), TCBS nhận định dịch Covid-19 có tác động đáng kể đến kinh tế vĩ mô Việt Nam, tăng trưởng GDP quý 1/2020 đạt mức 3.8%, thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) quý 1/2020 cũng đã chịu ảnh hưởng. Trong quý, có 65 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng giá trị đạt 46 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái. Không có TPDN nào được niêm yết mới trong quý 1/2020.

Lãi suất phát hành sơ cấp TPDN khá ổn định (9-11%) mặc dù lãi suất tiết kiệm có xu hướng giảm. Các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) là nhóm phát hành TPDN với giá trị lớn nhất, đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng và chiếm 44% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Gần 70% thị phần tư vấn phát hành TPDN tập trung tại 5 công ty lớn, trong đó TCBSSSI duy trì được thị phần trong tốp dẫn đầu, 3 vị trí còn lại đến từ HDBS, Apec và Aseansc.

Duy Na

FILI