Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ 6,000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020

Vietcombank sẽ phát hành riêng lẻ 6,000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) dự kiến sẽ phát phát riêng lẻ tối đa 60 triệu trái phiếu, với tổng giá trị phát hành tối đa 6,000 tỷ đồng trong năm 2020.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp và không có bảo đảm bằng tài sản, với kỳ hạn 05 năm, đáo hạn vào năm 2025 và mệnh giá là 100,000 đồng/trái phiếu.

Về tính chất, trái phiếu phát hành cũng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau và không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác vì bất kỳ lý do gì, và ít nhất là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp hiện tại và tương lai khác của Vietcombank.

Theo Vietcombank, mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay VND các dự án trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Khang Di

FILI