Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong quý 1/2020 giảm 20.9% so với cùng kỳ năm trước

Tổng vốn FDI vào Việt Nam trong quý 1/2020 giảm 20.9% so với cùng kỳ năm trước

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/3/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8.6 tỷ USD, giảm 20.9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 758 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 5.5 tỷ USD, giảm 3.4% về số dự án và tăng 44.8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 236 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 1.1 tỷ USD, giảm 18%; 2,523 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần 2 tỷ USD, giảm 65.6%, bao gồm: 455 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 0.71 tỷ USD và 2,068 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1.25 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện quý 1/2020 ước tính đạt 3.9 tỷ USD, giảm 6.6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng có 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4.54 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 846.7 triệu USD; Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 815.6 triệu USD. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan...

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2020 có 27 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 22.9 triệu USD; có 6 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 26.4 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 49.3 triệu USD.

Nhật Quang

FILI