SBT dự kiến phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liền

SBT dự kiến phát hành 1,200 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liền

Ngày 11/02/2020, HĐQT CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (HOSE: SBT) đã thông qua phương án phát hành 1,200 trái phiếu.

Theo phương án phát hành, Công ty sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi và có đảm bảo bằng tài sản. Số lượng dự kiến sẽ phát hành là 1,200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất dự kiến là 3.5%/năm, mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa Tổ Chúc Phát Hành và Nhà đầu tư.

Ước tính, SBT sẽ thu về 1,200 tỷ đồng nếu đợt phát hành thành công. Mục đích phát hành là tái cấu trúc tài chính.

Theo giải trình của Công ty, tiền thu được từ việc phát hành sẽ được tổ chức phát hành sử dụng để tài trợ một phần cho các khoản vay được sử dụng bởi Công ty liên quan đến việc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư vùng nguyên liệu mía và nhà máy đường tại Lào, Campuchia; chi phí đầu tư capex cho mục đích cơ giới hóa, mở rộng sản xuất.

Những người mua trái phiếu có thể là cá nhân, tổ chức trong nước hoặc ngoài nước nhưng không quá 100 người và không là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tổ Chức Phát Hành.

Thời điểm phát hành được xác định theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà đầu tư, tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, trái phiếu được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Giá chuyển đổi cụ thể do HĐQT Công ty quyết định dựa tên cơ sở thỏa thuận với Nhà đầu tư và được thể hiện tại Hợp đồng phát hành trái phiếu.

Tổ chức phát hành có thể mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đã phát hành theo yêu cầu Người sở hữu Trái phiếu phù hợp với các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

Cổ phiếu của SBT tăng trần trong phiên 12/02, trùng hợp với thời gian SBT công bố thông tin phát hành trái phiếu. Diễn biến này tiếp tục được kéo dài sang phiên 13/02, tới 10h45, thị giá cổ phiếu SBT ghi nhận tăng trần lên mức 21,050 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong một năm trở lại. Khối lượng giao dịch bình quân của SBT đạt gần 1,4 triệu cp/phiên trong một năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu SBT trong một năm trở lại đây

Tố Diệp

FILI