Lãi ròng quý 4 tăng 24% so cùng kỳ, Dược Việt Nam vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận 2019

Lãi ròng quý 4 tăng 24% so cùng kỳ, Dược Việt Nam vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận 2019

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần trong quý giảm nhẹ nhưng lãi ròng tăng đến 24% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 2019 của DVN
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 của DVN

Trong quý 4/2019, DVN mang về hơn 1,582 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm đáng kể mà lãi ròng của Công ty vẫn tăng 24%, đạt gần 44 tỷ đồng.

Tổng kết năm 2019, DVN ghi nhận 5,787 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 4% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 5,614 tỷ đồng, tương ứng chiếm 97% tổng doanh thu. So với năm trước, doanh thu bán hàng của Công ty sụt giảm 6%. Ngoài ra trong năm 2019, Công ty còn một khoản doanh thu nhỏ đến từ chuyển nhượng bất động sản trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của DVN năm 2019
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4 của DVN

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 của DVN đạt gần 218 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước, đồng thời hoàn thành hơn 107% kế hoạch cả năm.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của DVN đạt 5,637 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 3,502 tỷ đồng, giảm 4%; tài sản dài hạn đạt 2,134 tỷ đồng, tăng 3%.

Trong tài sản ngắn hạn, phải thu ngắn hạn của khách hàng và hàng tồn kho (chủ yếu là hàng hóa) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt đạt 1,584 tỷ đồng và 1,270 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DVN tại thời điểm cuối năm đạt 2,864 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, chiếm 51% tổng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu DVN giảm hơn 40% (tính đến ngày 22/01) sau khi đạt đỉnh năm 2019 vào giữa tháng 3 với mức giá 17,100 đồng/cp. Tuy nhiên, chỉ trong 3 phiên giao dịch đầu năm Canh Tý, dưới sự tác động của dịch bệnh corona, cổ phiếu đã có những phiên tăng ngoạn mục hơn 40% từ vùng giá 10,200 đồng/cp lên vùng giá 14,400 đồng/cp cùng với thanh khoản tăng vọt.

Thế nhưng đến nay cổ phiếu cũng đã quay lại mức giá 12,300 đồng/cp (tính đến 10h20 ngày 07/02/2020) sau khi TTCK nhìn chung đã lấy lại tâm lý bình ổn. Khối lượng giao dịch bình quân của DVN đạt hơn 63,700 cp/phiên trong một năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu DVN từ năm 2019 đến nay

Như Xuân 

FILI