Dệt may 29/3 đưa ra chỉ tiêu lãi trước thuế gần 35 tỷ đồng năm 2020

Dệt may 29/3 đưa ra chỉ tiêu lãi trước thuế gần 35 tỷ đồng năm 2020

Ngày 08/01/2020, HĐQT CTCP Dệt may 29/3 (UPCoM: HCB) đã thông qua Nghị quyết báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong đó, HCB đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 chỉ tăng nhẹ 3% so với kế hoạch năm 2019.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, HCB ước tổng doanh thu và lãi trước thuế đạt gần 1,025 tỷ đồng và 34 tỷ đồng, lần lượt thực hiện được 98% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 100.6% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Với kết quả này, Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 30%.

Bảng kết quả kinh doanh của HCB trong năm 2019
Nguồn: HCB

Tiếp nối năm 2019, HCB đã đề ra kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu đạt 1,065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 34.8 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 1% và 3% so với kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức vào khoảng 25% - 30%.

Ngoài ra, HCB cũng đưa ra kế hoạch kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 70.5 triệu USD và tổng đầu tư năm 2020 đạt 25 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 18/12/2019 là ngày HCB giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM. Hiện tại, giá cổ phiếu HCB đang giao dịch quanh mức 19,800 đồng/cp (9h40 ngày 10/01/2020).

Tiên Tiên

FILI