Đại diện Sumitomo không còn là Thành viên HĐQT Eximbank

Đại diện Sumitomo không còn là Thành viên HĐQT Eximbank

Ông Yataka Moriwaki, không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019.

* Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 05/03/2020

* Eximbank chưa 'an cư' sao 'lạc nghiệp'

* Giữa lùm xùm "ghế nóng", Eximbank báo lãi 9 tháng đi lùi so cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa thông báo ông Yataka Moriwaki không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation tại Eximbank kể từ ngày 09/12/2019 theo văn bản thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của SMBC.

Theo đó, căn cứ vào luật các Tổ chức Tín dụng, chức danh Thành viên HĐQT của ông Yataka Moriwaki kể từ ngày 09/12/2019 sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Ông Yataka Moriwaki được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 từ tháng 04/2017.

Gần đây nhất, Eximbank cũng thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 05/03/2020 sau 2 lần tổ chức bất thành và thay đổi thời gian tổ chức.

Nội dung chính của cuộc họp này nhằm bầu bổ sung một Thành viên HĐQT vào nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, Eximbank cũng sẽ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 và một số nội dung khác mà hai lần tổ chức ĐHĐCĐ 2019 bất thành trước đó chưa thể thông qua.

Hàn Đông

FILI