Cổ phiếu Điện Bắc Nà lên sàn HNX vào ngày 31/12, giá tham chiếu 16,000 đồng/cp

Cổ phiếu Điện Bắc Nà lên sàn HNX vào ngày 31/12, giá tham chiếu 16,000 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo CTCP Điện Bắc Nà (HNX: EBA) sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 31/12/2019 với giá tham chiếu 16,000 đồng/cp.

*Một công ty điện năng sẽ niêm yết trên sàn HNX

Với mệnh giá 10,000 đồng/cp, EBA đăng ký niêm yết 15.5 triệu cp trên HNX vào ngày giao dịch đầu tiên 31/12/2019, tương đương với tổng giá trị 155 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, EBA ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt lần lượt gần 46 tỷ đồng và 6 tỷ đồng, thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và gần 31% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Công ty cho biết hoạt động phát điện của Công ty đang gặp một số khó khăn nhất định khi lưu lượng nước trên dòng chảy Bắc Hà giảm thấp dẫn đến không thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra trong năm 2019.

EBA đề ra chỉ tiêu doanh thu thuần đạt hơn 76 tỷ đồng và 19 tỷ đồng lãi sau thuế cho năm 2020, không thay đổi so với kế hoạch năm 2019.

Tiên Tiên

FILI