Cổ đông lớn của MQN bị xử phạt hành chính

Cổ đông lớn của MQN bị xử phạt hành chính

Ngày 28/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt bà Nguyễn Thị Thu Hương –-cổ đông lớn của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) số tiền 20 triệu đồng vì vi phạm hành chính.

Cụ thể, ngày 03/01/2019 bà Hương mua 6,400 cp MQN, dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu từ 20.94% (334,100 cp) lên mức 21.34% (340.500 cp). Tuy nhiên đến ngày 08/03/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Hương.

Do đó, bà Hương bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Đồng thời ngày 28/12/2018 bà Hương nắm giữ 100 cổ phiếu trước khi giao dịch và đã mua 334,000 cp MQN. Tuy nhiên, tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Hương lại báo cáo số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch là 0 cp MQN và đã mua 334,100 cp MQN vào ngày 28/12/2018.

Do đó, bà Hương bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác.

Tổng cộng, bà Hương bị xử phạt số tiền 20 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tiên Tiên

FILI