VNM ETF bị rút vốn sau 2 tuần đứng yên

VNM ETF bị rút vốn sau 2 tuần đứng yên

Trong giai đoạn từ ngày 18-22/11/2019, số liệu từ IndexUniverse cho thấy 0.81 triệu USD đã bị rút ra khỏi VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Tuần này đánh dấu sự trở lại bị rút vốn sau 2 tuần đứng yên của VNM ETF.

Được biết, lượng vốn trên bị rút ra trong ngày thứ Sáu (22/11). Theo đó, lượng vốn bị rút ra trong quý 4/2019 được nâng lên con số 8.95 triệu USD. Kéo theo đó, tổng lượng vốn hút vào từ đầu năm tới nay của VNM ETF giảm xuống còn 104.85 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn VNM ETF từ ngày 18-22/11/2019
Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm 2019 đến nay

Tại ngày 22/11/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 451.1 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ ghi nhận 16.25 USD/ccq và 16.18 USD/ccq.

Dựa trên số liệu của CNNMoney, đến nay giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 9.69% so với hồi đầu năm.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 22/11/2019 là 27.75 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 18-22/11/2019

Cát Lam

FILI