Phó Tổng HVH muốn bán 1.1 triệu cp

Phó Tổng HVH muốn bán 1.1 triệu cp

Lượng cổ phiếu này chiếm hơn 5% vốn tại CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HOSE: HVH).

Ông Trương Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của HVH vừa đăng ký bán ra 1.13 triệu cp từ ngày 25/02 - 24/03/2021.

Lượng cổ phiếu này chiếm 5.14% vốn. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Tùng sẽ chỉ còn nắm 174 cp, chiếm tỷ trọng không đáng kể (0.001% vốn) và không còn là cổ đông lớn tại HVH

Đây là giao dịch bán thỏa thuận cho đối tác chiến lược, giá trị dự kiến đạt 11.28 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu HVH, trước đó, Công ty đã chào bán 15 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, ngày đăng ký cuối cùng vào 20/01/2021. Số vốn 150 tỷ đồng dự kiến thu được, HVH dùng để trả nợ ngân hàng và các tổ chức, bổ sung vốn lưu động.

*HVH sắp phát hành thêm 15 triệu cp để tăng vốn điều lệ

Về tình hình kinh doanh, HVH đạt 405 tỷ đồng doanh thu thuần và 22 tỷ đồng lãi ròng trong 2020, thực hiện 78% và 74% kế hoạch.

Duy Na

FILI