HAG đẩy khoản lỗ hơn 5 ngàn tỷ đồng về quá khứ

HAG đẩy khoản lỗ hơn 5 ngàn tỷ đồng về quá khứ

Nếu so sánh khoản mục lỗ lũy kế/lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 và năm 2019 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) có thể thấy con số chênh lệch hơn 5 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, HAG chỉ báo lỗ sau thuế hơn 2 ngàn tỷ, lỗ ròng hơn 1.2 ngàn tỷ đồng trong năm 2020.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, HAG báo lỗ sau thuế 2,175 tỷ đồng. Lỗ ròng lũy kế cả năm hơn 1,200 tỷ đồng, so với năm 2019 lãi gần 190 tỷ đồng.

KHÓA HỌC ONLINE

Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng

💡 Khai giảng: 10/03/2021

    💡 Ưu đãi lên đến: 60% ++          

Hotline: 0908 16 98 98

>> Đăng ký ngay

Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2019, Công ty ghi nhận hơn 290 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế tại thời điểm 31/12/2019.

Tuy nhiên báo cáo hợp nhất quý 4/2020 lại thể hiện con số lỗ lũy kế 5,085.8 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2020 (cuối năm 2020). Nếu so con số lỗ lũy kế và lợi nhuận phân phối nêu trên, HAG thực chất lỗ hơn 5 ngàn tỷ đồng trong năm 2020? Vậy tại sao, Công ty lại không thể hiện con số lỗ này trên báo cáo hoạt động kinh doanh của năm 2020 và con số lỗ lũy kế hơn 5 ngàn tỷ từ đâu mà có?

Xem xét lại báo cáo tài chính quý 4/2020 của HAG, có thể thấy số liệu tại ngày 31/12/2019 đã được điều chỉnh lại. Theo thuyết minh, trong năm 2020, Ban Tổng giám đốc HAGL đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố.

Sau hồi tố, tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2019 đã giảm đi 5,057 tỷ đồng do tăng dự phòng các khoản phải thu ngắn/dài hạn khó đòi. Việc tăng dự phòng khiến HAG lỗ thêm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 4,916 tỷ đồng, xuống mức lỗ lũy kế 4,625 tỷ đồng.

Thuyết minh của HAG về việc hồi tố báo cáo tài chính 2019
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của HAG

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Ernst & Young Vietnam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ do không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi dư nợ 5,669 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2019) trên tổng giá trị phải thu ngắn/dài hạn 10,505 tỷ đồng.

Như vậy trường hợp HAG lập dự phòng các khoản trên trong năm 2020, Công ty sẽ phải tính tới khoản chi phí dự phòng hơn 5,000 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sụt giảm tương ứng. Nhưng thực tế HAG đã hồi tố về quá khứ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty cũng chỉ ghi nhận lỗ thêm gần 100 tỷ đồng do tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Yến Chi

FILI