Đảo danh mục FTSE ETF quý 1/2021: Cơ hội cho PDR đã tới?

Đảo danh mục FTSE ETF quý 1/2021: Cơ hội cho PDR đã tới?

Ông Nguyễn Vũ Luân - Trưởng phòng Môi giới của Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) chỉ ra mã PDR đã đạt đầy đủ điều kiện để được thêm vào FTSE ETF tại kỳ review tháng 3/2021.

DB x-trackers FTSE Vietnam ETF (FTSE ETF)

Ông Luân dự báo FTSE ETF sẽ thêm PDR và không loại cổ phiếu nào trong kỳ review này.

Nếu được thêm mới, PDR có thể được mua vào với số lượng 2.74 triệu cp (tỷ trọng 1.88%). Khi đó, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục FTSE ETF sẽ nâng lên 20.

Ước tính mua bán cho FTSE ETF tại kỳ review quý 1/2021
Ngày chốt dữ liệu: 19/02/2021

Hiện tại quỹ FTSE ETF đang có tài sản là 408.86 sẽ công bố review vào ngày 05/03 và có 2 tuần để cơ cấu danh mục đến 19/03. Trong kỳ này, nổi bật là quỹ FTSE ETF đã tăng tài sản quản lý thêm hơn 2.3 triệu chứng chỉ quỹ chỉ trong 4 tháng với số tiền hơn 80 triệu USD. Theo ông Luân, đây là dấu hiệu tích cực sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Van Eck Market Vector Vietnam ETF (VNM ETF)

Về phần VNM ETF, vị chuyên gia dự báo sẽ giữ nguyên danh mục trong kỳ review này. Quỹ VNM ETF đang có tài sản 491.3 triệu USD với 15 mã cổ phiếu Việt Nam trong danh mục.

Dự kiến trong kỳ review lần này, HPG sẽ được tăng tỷ trọng do khối ngoại bán ra nhiều dẫn đến free-float tăng. Trong khi đó, các mã VHM, VCB, NVL, VRE đều bị bán ra nhiều do vượt quá tỷ trọng yêu cầu.

Ước tính mua bán cho VNM ETF tại kỳ review quý 1/2021
Ngày chốt dữ liệu: 19/02/2021
Ngày chốt dữ liệu: 19/02/2021

VNM ETF và FTSE sẽ công bố kết quả review lần lượt vào ngày 05/03 và 12/03. Hai quỹ sẽ cùng kết thúc giao dịch của kỳ review vào ngày 19/03/2021.

Xuân Nghĩa

FILI