Thị trường chứng quyền Tuần 04-08/01/2021: Tiếp tục khởi sắc?

Thị trường chứng quyền Tuần 04-08/01/2021: Tiếp tục khởi sắc?

Thị trường chứng quyền giao dịch tích cực trở lại trong phiên ngày 31/12/2020 với 64 mã tăng giá, 45 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng gần 1.9 triệu đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền giao dịch tích cực trở lại trong phiên ngày 31/12/2020 với 64 mã tăng giá, 45 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Trong đó, CHPG2026CMSN2013 là hai mã tăng mạnh nhất trong phiên này với mức tăng lần lượt là 31.7% và 26.3%. Trên thị trường cơ sở, hai mã chứng khoán HPGMSN đều có diễn biến khởi sắc, MSN kết phiên tăng mạnh 6.5%, HPG tăng 1.3%. Ở chiều ngược lại, CVPB2008CVHM2005 là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 20.3% và 18.6%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm lần lượt 12.23% và 16.57% so với phiên ngày 30/12/2020. Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên 31/12/2020 với tổng mức bán ròng gần 1.9 triệu đơn vị. Trong đó, CVRE2009CVNM2011 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 31/12/2020, CHPG2026CSTB2012 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Mặt khác, hai mã này cũng dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 04/01/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CHPG2016CVPB2008 hiện đang là hai mã có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CVHM2005CMWG2014 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức 9.23 và 8.60 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI