Beton 6 muốn xóa khoản nợ phải thu khó đòi gần 500 tỷ đồng

Beton 6 muốn xóa khoản nợ phải thu khó đòi gần 500 tỷ đồng

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 05/02/2021, CTCP Beton 6 (UPCoM: BT6) muốn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT và xóa một khoản nợ phải thu khó đòi với tổng giá trị hơn 482 tỷ đồng.

Beton 6 là đơn vị thi công toàn bộ cầu dẫn, cung cấp bê tông tươi và tham gia nhân lực thi công cầu chính dây văng của cầu Phú Mỹ

ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, BT6 dự kiến trình cổ đông miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Phạm Văn Hiên, ông Nguyễn Ngọc Dũng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa theo nguyện vọng của 3 cá nhân này.

Cái tên duy nhất ứng cử vào HĐQT là ông Lê Nguyễn Phương - Tổng Giám đốc. Nhiều khả năng BT6 sẽ hạ số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống còn 3 thành viên.

Một nội dung đáng chú ý nữa mà BT6 muốn cổ đông thông qua là việc xóa khoản nợ phải thu khó đòi với tổng giá trị hơn 482 tỷ đồng.

Dư nợ đáng kể nhất là đối với Công ty TNHH MTV 3D - Long Hậu (gần 124 tỷ đồng), Khu tái định cư Trương Đình Hội 2 (hơn 30 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và xi măng HB (55 tỷ đồng), ông Trần Nguyên Vũ (33 tỷ đồng).

*Làm thủ tục phá sản, liệu còn điểm sáng nào cho ‘đại gia bê tông’ Beton 6?

Duy Na

FILI