VTO: Lãi 9 tháng đi lùi 48% do cước tàu giảm và khai thác gặp khó khăn

VTO: Lãi 9 tháng đi lùi 48% do cước tàu giảm và khai thác gặp khó khăn

CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) vừa công bố BCTC quý 3/2020 với đa phần chỉ tiêu giảm.

Cụ thể, doanh thu thuần của VTO giảm 37% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 244 tỷ đồng, chủ yếu do thay đổi hình thức ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu (đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) và doanh thu tàu cho thuê định hạn giảm so cùng kỳ.

Duy chỉ có doanh thu hoạt động tài chính tăng 25% so cùng kỳ, đạt hơn 3 tỷ đồng với 83% đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Trong kỳ, các chi phí đồng loạt giảm, chi phí bán hàng (giảm 60%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 13%).

Kết quả, lãi ròng giảm 25%, còn 15.6 tỷ đồng. Theo giải trình của DST, nguyên nhân do cước tàu cho thuê định hạn giảm và hoạt động khai thác chuyến gặp khó khăn do dịch Covid-19, dẫn đến lãi ròng hợp nhất giảm theo.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của VTO. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VTO

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VTO ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 25% và 48% so cùng kỳ, xuống mức 865 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, trước những dự báo biến động của thị trường xăng dầu trên thế giới và loạt chi phí phát sinh tăng mạnh, VTO phải đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, VTO lên kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế đồng loạt giảm 26% và 45% so với thực hiện năm 2019, xuống còn 1,131 tỷ đồng và 70 tỷ đồng.

 

Sau 9 tháng, VTO thực hiện được 76% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của VTO giảm 9% so với đầu năm, xuống còn gần 1,790 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 34%, ghi nhận 46 tỷ đồng. Trong đó, VTO phải thu Tập đoàn Xây dựng Việt Nam gần 9 tỷ đồng và Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex gần 6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 20%, xuống mức 94 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu (hơn 90 tỷ đồng).

Nợ phải trả tính đến cuối quý 3 ghi nhận gần 687 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn chiếm 52% và dự phòng phải trả ngắn hạn chiếm 13% tổng nợ phải trả.

Tiên Tiên

FILI