Vinaconex: Ẩn số hơn ngàn tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Vinaconex: Ẩn số hơn ngàn tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HNXVCG) đã thoái toàn bộ vốn sở hữu tại 3 công ty, giúp lãi ròng quý 3/2020 gấp 5.4 lần cùng kỳ, dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh giảm gần phân nửa.

Doanh thu thuần quý 3 đạt gần 1,1270 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, giá vốn hàng bán cũng giảm 47%. Lợi nhuận gộp quý 3 giảm 33%, còn hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại tăng từ 19% lên 22%.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu là gần 1,230 tỷ đồng trích lập dự phòng phải thu khó đòi, gấp 42.9 lần cùng kỳ.

Dù vậy, nhờ trong kỳ VCG đã thoái toàn bộ vốn sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Vinaconex (UPCoM: VCP), Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh và Công ty TNHH MTV giáo dục Phúc Yên, thu về gần 2,832 tỷ đồng, giúp lãi ròng gấp 5.4 lần cùng kỳ, đạt gần 1,003 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trong khi doanh thu thuần giảm 39%, VCG vẫn có lãi ròng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 1,399 tỷ đồng.

Năm 2020, VCG đề ra mục tiêu kinh doanh nhích nhẹ với 9,530 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 4%, trong khi dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng 4% so với thực hiện năm 2019, lên mức 820 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, VCG mới thực hiện được 40% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 71% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tuy có lợi nhuận khả quan, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ vẫn âm hơn 225 tỷ đồng. Trong đó, Công ty chi hơn 241 tỷ đồng tiền lãi vay, hơn 461 tỷ đồng các chi phí khác (không kễ lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp).

Tại thời điểm 30/09/2020, VCG trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 1,580 tỷ đồng. Công ty cũng không thuyết minh chi tiết về con số trích lập này.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản VCG vẫn xấp xỉ đầu năm. Nợ phải trả giảm nhẹ 9% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu VCG từ đầu năm 2020 đến phiên 23/10/2020

Hiện, cổ phiếu VCG đang có giá 44,500 đồng/cp (10h06 phiên 23/10/2020), tăng hơn 65% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI