SBT đặt kế hoạch lãi trước thuế niên độ 2020-2021 tăng 29%

SBT đặt kế hoạch lãi trước thuế niên độ 2020-2021 tăng 29%

Niên độ 2020-2021, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) đặt kế hoạch đạt sản lượng tiêu thụ 1,058 ngàn tấn; lợi nhuận trước thuế ước tăng trưởng 29% lên mức 662 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi trước thuế 662 tỷ đồng niên độ 2020-2021

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của SBT dự kiến diễn ra vào ngày 28/10/2020. Theo tài liệu họp, Ban điều hành đề ra kế hoạch tổng sản lượng tiêu thụ niên độ tài chính (NĐTC) 2020-2021 đạt 1,058 ngàn tấn. Tổng số khách hàng mới cho kênh B2B dự tăng 10% so với niên độ trước, phát triển thị trường ở các khu vực thông qua việc thành lập các chi nhánh Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây và TP.HCM.

Sản lượng thu hoạch NĐTC 2020-2021 đặt mục tiêu đạt 1,967 ngàn tấn, sản lượng sản xuất mục tiêu đạt 708 ngàn tấn. SBT dự kiến tổng doanh thu niên độ mới sẽ đạt 14,358 tỷ đồng (tăng 11%) và lợi nhuận trước thuế đạt mức 662 tỷ đồng (tăng 29%).

Về định hướng, đối với hoạt động nông nghiệp, SBT sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía, cung cấp giải pháp về năng lượng xanh từ sản xuất sạch. Công ty đang muốn chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ khô sang tươi, cung cấp giải pháp tạo ngọt từ cây mía cho khách hàng.

Với dòng sản phẩm lỏng, SBT đề ra mục tiêu nội địa hóa với ít nhất 60,000 tấn lỏng được sản xuất và phục vụ trong niên độ 2020-2021.

Về tài chính, SBT muốn tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu nợ phải trả và nguồn vốn, với mục tiêu giảm các khoản vay ngắn hạn và tăng các khoản vay dài hạn. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu dự tăng 45% tại ngày 30/06/2021, ROE đạt 8% và EBITDA trên doanh thu đặt mục tiêu 15%.

Chia cổ tức niên độ 2020-2021 từ 6% đến 8%

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021, SBT dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ từ 6%-8% mệnh giá. Công ty cũng sẽ chia cổ tức cổ phiếu ưu đãi với mức 5.5%/năm trong 1.5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ dựa theo thỏa thuận giữa SBT và DEG, nhưng không vượt quá 12%/năm.

Nguồn: SBT

Lên phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Trong cuộc họp thường niên sắp tới, Ban lãnh đạo SBT dự kiến sẽ trình cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ dưới 20% vốn điều lệ. Theo đó, SBT dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư) phù hợp các tiêu chí của Công ty.

Mục đích chào bán lần này nhăm tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh. Việc phát hành dự kiến hoàn tất trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận. Giá chào bán sẽ dựa theo thoả thuận với nhà đầu tư.

Lãi sau thuế 363 tỷ đồng niên độ 2019-2020

Kết thúc niên độ 2019-2020, SBT đem về gần 12.9 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần và 363 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 40% so với niên độ trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2019-2020 của SBT
Nguồn: SBT

Như vậy, SBT vẫn duy trì tỷ suất sinh lợi từ hoạt động kinh doanh, mặc dù diễn biến thị trường ngành đường thời gian qua còn nhiều thách thức theo xu hướng giảm của thế giới, cũng như ảnh hưởng từ đại dịch Covid từ sau Tết Nguyên đán.

Trong niên độ vừa qua, SBT đã cung cấp 1,056 ngàn tấn đường các loại, tăng 41% so với niên độ trước, trong đó kênh trader và export tăng mạnh. Công ty thực hiện đa dạng hóa khi hàng loạt các sản phẩm được nghiên cứu phát triển như đường đen, nước màu, syrup mía,… Dòng sản phẩm phổ thông Đường Sạch Cô Ba đã ra đời để ứng phó với đường Thái chính ngạch.

Duy Na

FILI