Sacombank báo lãi trước thuế 2,326 tỷ đồng sau 9 tháng

Sacombank báo lãi trước thuế 2,326 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB), lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng đầu năm giảm 7% và 4% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 2,326 tỷ đồng và hơn 1,845 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 3,036 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng đến 67%, đạt gần 1,249 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác gấp 3 lần cùng kỳ, đạt hơn 358 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Sacombank ghi nhận một số hoạt động kinh doanh sụt giảm như lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (-21%), lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (-79%).

Kỳ này, Sacombank trích lập gấp đôi chi phí dự phòng rủi ro so cùng kỳ, lên mức gần 1,288 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng giảm 7% so cùng kỳ, chỉ còn hơn 897 tỷ đồng và hơn 716 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của Sacombank giảm lần lượt 7% và 4% so cùng kỳ, ghi nhận gần 2,326 tỷ đồng và hơn 1,845 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch 2,575 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2020, Sacombank đã thực hiện được 90% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của STB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của STB

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Ngân hàng tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 485,213 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 3%, các khoản lãi, phí phải thu giảm 6%, trong khi tiền vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay TCTD khác tăng 39%. Đáng chú ý, cho vay khách hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt gần 320,215 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay các tổ chức, cá nhân trong nước.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng của Sacombank tăng 7% so với đầu năm, đạt gần 428,954 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của STB tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của STB

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của Sacombank tăng 19% so với đầu năm, lên mức hơn 6,837 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 2 lần, nợ nghi ngờ tăng 72%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng lên mức 2.14% so với mức 1.94% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của STB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của STB

Hàn Đông

FILI