NKG: Lãi quý 3 gần 83 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm hơn 800 tỷ đồng

NKG: Lãi quý 3 gần 83 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm hơn 800 tỷ đồng

CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) vừa công bố BCTC quý 3 với lãi ròng ở mức khủng, đạt gần 83 tỷ đồng, gấp 13 lần con số cùng kỳ do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm.

Trong quý 3, NKG ghi nhận doanh thu thuần tăng 10%, đạt 3,376 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ hơn đã giúp lãi gộp của NKG nhảy vọt lên mức 242 tỷ đồng, gấp đôi con số cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 7.2% trong khi cùng kỳ chỉ đạt 3.3%.

Ngoài ra, các loại chi phí trong kỳ cũng đồng loạt tăng. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 60% (75 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% (25 tỷ đồng).

Kết lại, NKG báo lãi ròng đạt gần 83 tỷ đồng, gấp 13 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của NKG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của NKG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận giảm 9%, xuống còn 8,142 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn đã giúp lãi gộp của NKG tăng 165%, đạt 562 tỷ đồng. Kết quả, NKG bão lãi ròng tăng mạnh lên mức 141 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ.

Dù lãi lớn nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NKG âm đến 803 tỷ đồng.

Trong năm 2020, NKG dự kiến mang về 12,000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp hơn 4 lần thực hiện năm trước. Như vậy, khép lại 3 quý đầu năm, NKG đã thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của NKG ghi nhận gần 8,227 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng nhẹ, lên mức 5,148 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 67% tổng nợ. Phải thu ngắn hạn khách hàng của Công ty tăng 77% so với đầu năm lên hơn 1,227 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 5%, xuống còn 2,458 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NKG hiện đang giao dịch quanh mức 8,900 đồng/cp (10h ngày 27/10/2020), tăng 36% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu NKG từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI