Nhóm G7 gồm những nước nào?

Nhóm G7 gồm những nước nào?

Nhóm G7 (viết tắt tiếng Anh: Group of Seven) là diễn đàn của 7 cường quốc công nghiệp có kỹ nghệ tiên tiến trên thế giới, nhóm này gồm những nước nào?

Hội nghị thượng đỉnh G7 2019

>>> Xem đáp án tại đây

Trạng Chứng

FILI