Nhờ đâu SCI báo lãi ròng quý 3 gấp 23 lần?

Nhờ đâu SCI báo lãi ròng quý 3 gấp 23 lần?

CTCP SCI E&C (HNX: SCI) cho biết một số công trình/hạng mục có tỷ lệ lợi nhuận cao bắt đầu được nghiệm thu. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lãi ròng quý 3/2020 tăng mạnh so cùng kỳ, đạt gần 30 tỷ đồng.

Dù doanh thu thuần quý 3 giảm 2% về 216 tỷ đồng, Công ty vẫn có lãi gộp gần 49 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý 3, SCI đem về gần 30 tỷ đồng lãi ròng, gấp 23 lần cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu thuần gần 652 tỷ đồng và lãi ròng hơn 96 tỷ đồng, giảm 43% và tăng 133% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của SCI
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của SCI
Kết quả kinh doanh của SCI từ quý 4/2019 đến quý 3/2020. Đvt : Triệu đồng

Giá trị tài sản của SCI tiếp tục gia tăng trong quý 3. Tổng tài sản tính đến cuối quý 3 đạt 2,318 tỷ đồng, tăng 127% sau 9 tháng.

Chênh lệch tăng phần nhiều ở khoản phải thu ngắn hạn, khi tăng gấp 3 lần lên mức 1,133 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất (389 tỷ đồng) là đối với Công ty mẹ - CTCP SCI (HNX : S99). Đọc kỹ báo cáo của SCI, chúng ta có thể thấy doanh nghiệp này có rất nhiều giao dịch chồng chéo với bên liên quan như S99, CTCP Tư vấn SCI, Công ty TNHH SCI Nghệ An,...

Thuyết minh giao dịch với các bên liên quan của SCI trong 9 tháng đầu năm 2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của SCI

Mặt khác, tại ngày 30/09, SCI đang có khoản nợ xấu tới hơn 75 tỷ đồng, gấp 7 lần hồi đầu năm. Chênh lệch chủ yếu là do phát sinh khoản nợ xấu đối với S99 (gần 52 tỷ đồng).

Cả S99SCI đều là doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản nhưng lại rất “thích” đầu tư chứng khoán trong thời gian gần đây. Tới cuối tháng 9, SCI đang đầu tư vào các mã chứng GEX, MHCVGC, với tổng số tiền gần 79 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Đồng thời, SCI cũng đang vay nợ margin với số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Thuyết minh chứng khoán kinh doanh của SCI tại ngày 30/09/2020
Nguồn : BCTC hợp nhất quý 3/2020 của SCI
Thuyết minh khoản phải trả ngắn hạn khác của SCI tại ngày 30/09/2020
Nguồn : BCTC hợp nhất quý 3/2020 của SCI

Trùng hợp là cả SCIS99 đều tăng giá tích cực trong năm 2020. Tính đến phiên chiều ngày 23/10, SCI đã tăng 448% so với đầu năm, lên 69,000 đồng/cp; S99 cũng tăng 110%, lên mức 17,800 đồng/cp.

Diễn biến gái cổ phiếu SCIS99 qua 1 năm. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

* Mê cung tăng giá của SCI, S99, MHC, VIX và GEX

Duy Na

FILI