Nhiệt điện Quảng Ninh ôm lỗ 60 tỷ đồng trong quý 3

Nhiệt điện Quảng Ninh ôm lỗ 60 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) vừa công bố BCTC quý 3/2020 với khoản lỗ ròng hơn 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 6 tỷ đồng. 

Trong quý 3, QTP ghi nhận doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, xuống còn 1,748 tỷ đồng và lãi gộp cũng giảm mạnh 89%, ghi nhận gần 13 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 44% so với cùng kỳ do dư nợ vay giảm và tỷ giá đồng USD/VND ít biến động. Tính đến ngày 30/09/2020, nợ phải trả của QTP giảm 19% so với đầu năm, xuống còn 4,904 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê ngắn hạn hơn 1,323 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tăng 41%, đạt 12 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng.

Kết thúc quý 3, QTP báo lỗ hơn 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số lỗ chỉ ở mức 5.6 tỷ đồng. Theo giải trình của QTP, trong quý 3, QTP thực hiện sửa chữa lớn nên sản lượng điện phát thấp, giá thị trường thấp và chu kỳ giảm giá cố định theo phương án giá điện. Bên cạnh đó, QTP còn thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo quy định của Bộ Công Thương.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của QTP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của QTP

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QTP ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ, xuống còn 6,743 tỷ đồng. Khép lại 9 tháng, QTP báo lỗ ròng gần 40 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 265 tỷ đồng.

Trong năm 2020, QTP lên kế hoạch mang về 9,813 tỷ đồng doanh thu và 369 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, QTP chỉ mới thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu năm 2020.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của QTP ghi nhận hơn 9,647 tỷ đồng, giảm 12% so với con số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 29%, xuống còn 1,561 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh lên mức 732 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 1.5 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu QTP hiện đang giao dịch quanh mức 10,800 đồng/cp (chốt phiên 26/10/2020), giảm 4% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 51,000 cp/phiên. 

Tiên Tiên

FILI