Nafoods báo lãi ròng quý 3 giảm 25%

Nafoods báo lãi ròng quý 3 giảm 25%

CTCP Nafoods Group (HOSE: NAF) ghi nhận lãi ròng quý 3/2020 giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 14 tỷ đồng, dù doanh thu thuần tăng trưởng.

Trong quý 3, doanh thu của NAF tăng 5% so cùng kỳ, đạt hơn 278 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn (+15%) tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm 25% so cùng kỳ, còn gần 53 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm từ 27% xuống còn 19%.

Chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay (11 tỷ đồng) tăng đến 53% so cùng kỳ cũng là nguyên nhân khiến lãi ròng của NAF giảm 25% so cùng kỳ, còn gần 14 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, NAF đạt hơn 913 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so cùng kỳ. Lãi ròng gần 51 tỷ đồng, tăng 56%.

Năm 2020, NAF đặt kế hoạch doanh thu đạt 1,350 tỷ đồng, tăng 26%, và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 66 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2019. Sau 9 tháng, Công ty thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lợi nhuận.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của NAF dương gần 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 149 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp).

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản Công ty hơn 1,527 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn (719 tỷ đồng).

NAF có nợ phải trả là 787 tỷ đồng, chiếm 52% tổng nguồn vốn, tăng 33% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là dư nợ vay ngân hàng gần 381 tỷ đồng và 192 tỷ đồng dư nợ vay dài hạn, lần lượt tăng 12% và 63% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu NAF từ đầu năm 2020 đến phiên 21/10/2020

Kết phiên 21/10/2020, giá cổ phiếu NAF dừng tại mức 22,200 đồng/cp, giảm gần 14% so với đầu năm 2020. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 48,182 cp/ngày.

Khang Di

FILI