MBB: Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu cp

MBB: Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu cp

Ông Lưu Trung Thái - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSEMBB) đã mua được 1 triệu cp MBB như đã đăng ký từ ngày 21-23/10/2020 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Qua đó, ông Lưu Trung Thái nâng sở hữu tại MB từ 1.54 triệu cp (0.06%) lên mức 2.54 triệu cp (0.1%).

Tính theo mức giá MB cuối phiên 23/10/2020 là 18,850 đồng/cp, ước tính ông Thái đã chi gần 19 tỷ đồng để tăng thêm sở hữu tại Ngân hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14% so với cùng kỳ, MB ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng nhẹ 7%, đạt hơn 8,134 tỷ đồng và gần 6,595 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt gần 6,332 tỷ đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng trên 9,000 tỷ đồng cho cả năm 2020, sau 9 tháng đầu năm, MB đã thực hiện được trên 90% chỉ tiêu.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của MB tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức hơn 427,175 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7%, ghi nhận gần 268,642 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng 36%, ghi nhận hơn 15,645 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, chỉ còn hơn 269,189 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của MB tại ngày 30/09/2020 tăng 39% so với đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn gấp 3.2 lần đầu năm, nợ nghi ngờ tăng 13%. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MB tăng lên mức 1.5% so với 1.16% hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu MBB từ đầu năm 2020 đến phiên 27/10/2020

Cuối phiên 27/10/2020, giá cổ phiếu MB dừng tại mức 17,900 đồng/cp, tăng 51% so với mức cuối quý 1, nhưng gần như đi ngang so với hồi đầu năm 2020.

Khang Di

FILI