LCG báo lãi quý 3 tăng gần 90%, cổ phiếu vượt mệnh giá

LCG báo lãi quý 3 tăng gần 90%, cổ phiếu vượt mệnh giá

Cổ phiếu tăng 1.51% trong phiên 23/10, sau khi kết quả kinh doanh khả quan của LCG được công bố.

Doanh thu thuần của CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) đạt gần 1.02 ngàn tỷ đồng trong quý 3/2020, tăng trên 51% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sự đóng góp của các hợp đồng xây dựng. Lãi gộp gần 172 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 54%.

Mặc dù chi phí tài chính tăng 91% so cùng kỳ, lên 32.7 tỷ đồng; các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể, qua đó bù đắp lại phần tăng.

Công ty báo cáo lãi ròng hơn 104 tỷ đồng trong quý 3/2020, tăng gần 88% so cùng kỳ. Trong ngày 23/10, cổ phiếu LCG bật tăng vượt mệnh giá (tính đến 14h23) khi BCTC khả quan được công bố.

Lũy kế 9 tháng, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng về doanh thu (2.27 ngàn tỷ, tăng 28%) lẫn lợi nhuận (183 tỷ, tăng 20%) so cùng kỳ, nhờ thành tích vượt trội của quý 3 năm nay.

Tình hình tài sản của LCG đáng chú ý với sự gia tăng của các khoản tiền, tương đương tiền và các khoản phải thu ngắn hạn (bao gồm thu từ khách hàng và các khoản khác).

Tiền, tương đương tiền và các khoản phải thu ngắn hạn của LCG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC Hợp nhất quý 3/2020 của LCG

Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, Công ty ghi nhận khoản phải thu lên đến 647 tỷ đồng liên quan đến dự án Điện mặt trời Vạn Ninh tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là dự án quy mô 1.5 ngàn tỷ đồng mà LCG đóng vai trò tổng thầu EPC. Nếu không tính tiền phải thu từ Dự án này, thực tế các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng của LCG đã giảm gần 30% so với đầu năm.

Trong quý 3 vừa qua, LCG cũng khánh thành nhà máy Điện mặt trời Solar Nhơn Hải (35 MW) tại tỉnh Ninh Thuận, kỳ vọng tạo ra 140 tỷ đồng doanh thu, tỷ suất hoàn vốn nội bộ trên 19% và sẽ có lãi ngay trong năm nay. Công ty đã chi 374 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định trong 9 tháng đầu 2020, nhiều khả năng liên quan đến máy móc thiết bị tại nhà máy Solar Nhơn Hải.

Tình hình nợ vay của LCG chuyển biến đáng chú ý sau 9 tháng, với việc nợ vay ngắn hạn giảm 219 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn tăng 433 tỷ đồng (vay thêm từ HD Bank).

Nguồn: Thuyết minh BCTC hợp nhất quý 3/2020 của LCG

Thừa Vân

FILI