Lãi ròng quý 3 đi lùi 47%, FCM điều chỉnh giảm 25% kế hoạch năm 2020

Lãi ròng quý 3 đi lùi 47%, FCM điều chỉnh giảm 25% kế hoạch năm 2020

HĐQT của CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, FCM đồng loạt giảm 25% chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất năm 2020, xuống còn 600 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 3 vừa công bố, FCM ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2020 giảm 30% so với cùng kỳ, xuống còn 403 tỷ đồng. Trong kỳ, các chi phí của FCM cũng đồng loạt giảm như chi phí bán hàng (giảm 37%), chi phí tài chính (giảm 31%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 22%).

Kết lại, FCM ghi nhận lãi ròng giảm 27%, xuống còn 27 tỷ đồng. Như vậy, khép lại 9 tháng đầu năm, FCM đã thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 (so với kế hoạch đã điều chỉnh).

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của FCM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của FCM

Riêng quý 3, FCM ghi nhận doanh thu thuần giảm 25%, chỉ còn 131 tỷ đồng chủ yếu là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng lên gần 591 triệu đồng, gấp 3 lần cùng kỳ với toàn bộ là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ do quý 3 năm trước, FCM được hoàn nhập dự phòng phải thu 3.6 tỷ đồng cho các khoản nợ xấu mà Công ty đã trích lập.

Kết quả, FCM báo lãi ròng quý 3 giảm 47%, xuống còn 7 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của FCM ghi nhận hơn 815 tỷ đồng, giảm 10% so với con số đầu năm. Hàng tồn kho cũng giảm 18%, xuống còn 176 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 80% tổng giá trị hàng tồn kho, ghi nhận gần 140 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu cũng tăng 8% so với đầu năm, lên mức 409 tỷ đồng bao gồm khoản phải thu CTCP FECON gần 120 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, nợ phải trả của Công ty ghi nhận hơn 245 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính giảm 45%, xuống còn gần 115 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI