Kinh tế Mỹ dưới thời Donald Trump

Kinh tế Mỹ dưới thời Donald Trump

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 30 năm (3.5%), kinh tế tăng trưởng ổn định, thị trường chứng khoán tăng mạnh, cùng với những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại và hiệp định thương mại là những dấu ấn mà Donald Trump để lại cho nền kinh tế Mỹ trước khi đại dịch Covid-19 ập đến.

Ảnh: Vũ Hạo

Vũ Hạo

FILI