Không đăng ký giao dịch chứng khoán, May Nam Định bị xử phạt 

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, May Nam Định bị xử phạt 

Ngày 30/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP May Nam Định số tiền 300 triệu đồng. 

Cụ thể, May Nam Định trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Do đó, May Nam Định bị xử phạt 300 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. 

Minh Hồng

FILI