HCM báo lãi tăng 26% trong quý 3, tự doanh tập trung vào VN30 

HCM báo lãi tăng 26% trong quý 3, tự doanh tập trung vào VN30 

Thị trường thuận lợi cũng như giá trị giao dịch tăng cao trong quý 3 đã giúp CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) báo lãi tăng 26% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh quý 3 của HCM
Nguồn: BCTC quý 3 của HCM

Doanh thu hoạt động của HCM đạt mức 514 tỷ đồng trong quý 3, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Công ty ghi nhận sự tăng trưởng ở hầu hết các mảng.

Doanh thu môi giới của Công ty tăng 27% so với cùng kỳ, đạt mức 149 tỷ đồng. Theo Công ty, kết quả này là nhờ giá trị giao dịch toàn thị trường tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, diễn biến thị trường tích cực cũng tạo điều kiện cho mảng tự doanh của Công ty tăng doanh thu hơn 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 77.4 tỷ đồng.

Trong quý này, doanh thu hoạt động tư vấn của Công ty cũng gấp hơn 2.7 lần cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng do ghi nhận một thương vụ tư vấn tài chính lớn trong khi cùng kỳ không ghi nhận thương vụ nào.

Doanh thu cho vay margin và ứng trước của Công ty lại giảm nhẹ trong kỳ này. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý 3 giảm 3% so với cùng kỳ, ở mức gần 137 tỷ đồng. Tuy vậy, dư nợ cho vay của Công ty tại thời điểm cuối quý 3 tăng tới 27% so với đầu, ở mức hơn 6,022 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, HCM báo lãi sau thuế gần 142 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1,400 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng gần 30%, đạt hơn 393 tỷ đồng.

Tới cuối quý 3, danh mục tự doanh của HCM được mở rộng đáng kể so với thời điểm giữa năm. Danh mục tài sản FVTPL cuối quý 3 ở mức, gần 1,490 tỷ đồng, gấp hơn 2.2 lần so với thời điểm cuối quý 2. So với đầu năm 2020, danh mục tài sản FVTPL này tăng hơn 8%.

Theo đó, Công ty cũng mở rộng danh mục cổ phiếu niêm yết từ mức 31.5 tỷ đồng lên hơn 345.4 tỷ đồng. Danh mục tự doanh cổ phiếu nổi bật của HCM đều là các mã thuộc rổ VN30. Trong đó, VNM, TCB, FPT là các mã chiếm tỷ trọng cao nhất.

Danh mục cổ phiếu tự doanh của HCM tại ngày 30/09/2020
Nguồn: BCTC quý 3 của HCM

Tổng tài sản của HCM cuối quý 3 ở mức 9,468 tỷ đồng, tăng gần 26% so với đầu năm, chủ yếu tăng ở các khoản tài sản ngắn hạn như tài sản FVTPL, các khoản cho vay và khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán. Nguồn tiền gia tăng tài sản kể trên đến từ việc gia tăng vay ngắn hạn của Công ty.

Vay ngắn hạn cuối quý 3 của Công ty ở mức 3,930.7 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với đầu năm. Việc gia tăng các khoản vay kể trên khiến chi phí lãi vay của Công ty trong 9 tháng đầu năm tăng 18% so với cùng kỳ.

Yến Chi

FILI