GAB muốn cho ông Trịnh Văn Quyết và FLC nâng sở hữu không cần chào mua công khai

GAB muốn cho ông Trịnh Văn Quyết và FLC nâng sở hữu không cần chào mua công khai

CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (HOSE: GAB) vừa công bố tờ trình dự kiến gửi ra để xin ý kiến toàn thể cổ đông.

Trong tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT FLC GAB muốn cổ đông chấp thuận cho một số cổ đông lớn của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Cụ thể, hai cổ đông lớn được đề xuất có thể nhận chuyển nhượng mà không cần chào mua công khai là ông Trịnh Văn Quyết và CTCP Tập đoàn FLC. Trong đó, ông Trịnh Văn Quyết chính là cổ đông lớn nhất và Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn FLC.

KHÓA HỌC ONLINE

Phân tích và Định giá Cổ phiếu

💡 Khai giảng: 03/11/2020

💡 Ưu đãi: 50% ++          

Hotline: 0908 16 98 98

>> Đăng ký ngay

Tháng 3 vừa qua, ông Quyết mua vào 1.1 triệu cổ phiếu GAB, trở thành cổ đông lớn của FLC GAB với tỷ lệ sở hữu 7.97%. Tập đoàn FLC hiện đang nắm giữ 1.24 triệu cổ phiếu GAB, tương đương 8,99% vốn điều lệ.

FLC GAB được thành lập ngày 20/5/2016, ban đầu có tên là CTCP Gạch Tuynel FLC - Đò lèn Hậu Lộc, sau đổi tên thành Công ty cổ phần GAB và hiện nay là Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC.

Tập đoàn FLC cũng chính là cổ đông sáng lập góp 40 tỷ đồng trong tổng số vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng của FLC GAB, tương đương tỷ lệ sở hữu 80%. Hiện nay FLC GAB đã tăng vốn lên thành 138 tỷ đồng còn Tập đoàn FLC giảm sở hữu còn 12.4 tỷ đồng, tương đương 8.99%.

Trong lần lấy ý kiến này, FLC GAB cũng dự định sửa đổi phần Điều lệ công ty có liên quan tới Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ngoài ra, FLC GAB dự định bổ sung 36 ngành nghề kinh doanh trong đó có các ngành liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, giáo dục và đào tạo.

Đông Tư

FILI