Cảng Cam Ranh báo lãi quý 3 tăng 9% so cùng kỳ

Cảng Cam Ranh báo lãi quý 3 tăng 9% so cùng kỳ

CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR) ghi nhận lãi ròng quý 3/2020 hơn 7 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chi phí hoạt động giảm đáng kể.

Trong quý 3, với doanh thu thuần đạt 41 tỷ đồng, giảm 4% so cùng kỳ, và giá vốn hàng bán tăng 3%, lợi nhuận gộp đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 16% so cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay cũng giảm mạnh 39% so cùng kỳ, còn gần 187 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính là lãi vay (-39%), chi phí bán hàng (-60%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (20%) đều đồng loạt giảm mạnh.

Kết quả, CCR ghi nhận mức lãi sau thuế quý 3 hơn 7 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

So với kế hoạch doanh thu tăng 5% và lợi nhuận trước thuế tăng 2% so với thực hiện năm 2019, Công ty mới thực hiện được 67% chỉ tiêu doanh thu và 71% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CCR tăng 21% so cùng kỳ, dương gần 27 tỷ đồng, do các khoản phải thu và tiền lãi vay đã trả giảm.

Tính đến cuối quý 3/2020, tổng tài sản của CCR giảm 9% so với đầu năm, còn hơn 326 tỷ đồng, do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 61%.

Nợ phải trả hơn 51 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm, chủ yếu do dư nợ vay dài hạn giảm 70%, còn 14 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu CCR từ đầu năm 2020 đến phiên 16/10/2020

Cuối phiên 16/10/2020, giá cổ phiếu CCR dừng tại mức 12,700 đồng/, giảm gần 47% so với đầu năm, với khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 209 cp/ngày.

Khang Di

FILI