VNM ETF bán mạnh hơn 2 triệu cp POW

VNM ETF bán mạnh hơn 2 triệu cp POW

Sau khoảng thời gian trầm lắng, quỹ Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) đã thực hiện bước đi quyết liệt trong những ngày gần đến hạn chót đảo danh mục, trong đó bán hơn 2 triệu cp POW.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 11-18/09/2020

Không ngoài dự báo, POW đã bị bán ra hơn 2.1 triệu cp trong tuần 14-18/09, hạ tỷ trọng xuống còn 2.13%, khá sát với mục tiêu 2.15%. Các mã SBTSSI cũng vừa bị bán ra khoảng 900,000 cp. Ngược lại, VICVRE được mua vào đáng kể với khoảng 750,000 cp và 500,000 cp.

Tại ngày 18/09, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt trong danh mục VNM ETF đang ở mức 64.54%, gần với mục tiêu 64.38% mà VNM ETF hướng tới.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 18/09/2020

Tính tới thời điểm 22/09, VNM ETF đang có tổng giá trị tài sản ròng 385.6 triệu USD, giảm 7.5 triệu USD qua 1 tuần (385.6 triệu USD tại ngày 14/09).

* Sau tuần yên ắng, VNM ETF bất ngờ được rót 7 triệu USD

* FTSE ETF và VNM ETF sẽ giao dịch ra sao sau kết quả đảo danh mục?

Xuân Nghĩa

FILI